top of page

2.

Familieterapi

Familieterapi

Familieterapi er for jer, der oplever udfordringer i forældreskabet eller samspillet i familien. Jeg tilbyder hjælp til at håndtere forældreskabet i forskellige livsfaser, herunder både hjælp til forældre der kæmper med familiedannelse, med små børn eller med teenagere. Jeg tilbyder også hjælp til voksne familier som oplever vanskeligheder i relationen mellem forældre og det voksne barn eller voksne søskende. Derudover tilbyder jeg  hjælp til skilte familier, til sammenbragte familier, hjælp til familier med børn med særlige behov og hjælp til familier med alvorligt syge pårørende og sorg.

Forældrestøttende samtaler 

Forældrestøttende samtaler er for jer, som oplever udfordringer i forhold til jeres forældreskab. At blive forældre og at håndtere forældreopgaven er en vedvarende udviklingsopgave, både for den enkelte forældre og for parret. Der kan være tale om udfordringer, der knytter sig til familiedannelse, at blive forældre for første gang, at være småbørnsforældre eller at være forældre til teenagere.

 

Noget af det jeg ser forældre kæmpe med, kan være problematikker der knytter sig til barnløshed, svære vilkår i forhold til barnet, eller slidsomme samspilsmønstre i familien - mellem jer som forældre, mellem forældre og barn eller mellem søskende. Det kan skabe en stor oplevelse af afmagt, utilstrækkelighed, sorg, tristhed og ensomhed ikke at føle at man slår til som forældre.

 

I vores samtaler hjælper jeg dig til at finde et sundt ståsted i din forældrerolle hvor du kan være både nærværende, tilgængelig og tydelig på en tryg måde i forhold til dit barn. Jeg hjælper jer også til at finde hinanden som forældre, så I i højere grad kan støtte og læne jer op ad hinanden, samtidig med at der er plads til jeres forskelligheder. 

 

 

Samtaler med voksne familier

Voksne familiesamtaler er for jer, der oplever udfordringer imellem forældre og det voksne barn eller imellem jer som voksne søskende. Jeg ser mange voksne familier, hvor relationerne igennem årene bærer præg af tiltagende afstand eller fastlåste konflikter. Den sårbare relation kan være præget af en oplevelse af svigt, af ikke at føle sig afholdt eller forstået, eller af at opleve, at der mangler plads til at være, den man er. 

Ofte ser jeg familier, der er fanget i et dilemma imellem at ønske sig en god, varm og tryg kontakt på den ene side, men som på den anden side har opgivet håbet om at få en god relation, og derfor ikke ser anden udvej end at begrænse kontakten eller helt at ophøre med at have en kontakt.  

 

I vores samtaler arbejder vi på at skabe større rummelighed og forståelse. I den forbindelse er det særligt vigtigt, at man som forældre vover at gå ind i den sårbare proces det er at kigge på sig selv – også der hvor ens barn oplever, at man ikke har været der på den måde, der var brug for. Når der er skabt en dybere forståelse for, hvad de smertefulde samspilsmønstre handler om, bliver der plads til at finde nye veje hen imod en mere tryg og givende kontakt for alle parter. 

Samtaler med skilte familier

Hvad end du har ønsket at blive skilt fra din partner eller ej, så er det at gå fra hinanden ofte en smertefuld proces der kan indebære mange komplekse og modsatrettede følelser af chok, sorg, tristhed, angst og lettelse. Der kan være stor bekymring både for ens egen situation og for børnene. 

 

Nogle henvender sig i forbindelse med beslutningen om at gå fra hinanden for at få hjælp til at gå fra hinanden på en god måde og til at håndtere samarbejdet omkring børnene bedst muligt. Andre henvender sig efter at have været skilt i flere år, fordi de føler sig fastlåst i et konfliktfyldt mønster eller har brug for hjælp til problemstillinger omkring børnene. 

 

Når man bliver skilt er der ikke tale om en afslutning af relationen, men om en omlægning af relationen. Man er nu ikke længere kærester, men man er stadig fælles forældre sammen. Der er mange måder at leve som skilt familie – nogle lykkes med at have en tæt og venskabelig kontakt, men de fleste etablerer sig med mere parallelle liv. Der er ikke en måde der er mere rigtig end den anden. Det der er vigtigt er, at kunne samarbejde omkring børnene, det vil fx. sige at der er ro omkring aftaler, at man kan være i rum sammen og at man har en accept af hinanden som forældre. Derudover er det vigtigt, at relationen ikke er præget af voldsomme tilbagevendende konflikter. 

 

Vi arbejder i samtalerne på at skabe en mere sund relation præget af større gensidig forståelse og mindre konflikt, bedre samarbejde og en dybere forståelse for barnets perspektiv. 

 

 

Samtaler med sammenbragte familier

Samtaler med sammenbragte familier er en mulighed for jer som par eller familie, hvor børnene indgår i det omfang, det er meningsfuldt. At navigere i det komplekse relationelle univers der kan være imellem dine, mine og vores børn, eks-partnere og det at skulle etablere en familie på ny, er ofte en udfordring. Det kræver tid og tålmodighed at blive en velfungerende sammenbragt familie, hvor der er plads til og forståelse for de mange forskellige behov.

 

I vores samtaler arbejder vi på at skabe et sundt relationelt miljø, hvor der både er plads til jer som par og til de børn, som er en del af familien. Vi arbejder på at skabe en dybere forståelse af de mønstre, I kan blive fanget i, i forhold til hinanden, til børnene og til eks-partneren, for dermed at finde nye og bedre veje i familien. 

Samtaler med forældre til børn med særlige behov

Samtaler til forældre til børn med særlige behov er for jer, der har et barn med psykisk eller fysisk lidelse eller funktionsnedsættelse/handicap. At have et barn med særlige udfordringer og forudsætninger er et livsvilkår, som sætter stort præg på ens liv og forældreskab. Det er en rejse, der kan være præget af chok, sorg, tristhed, angst og afmagt. Mange forældre til børn med særlige behov oplever sig meget slidte og alene og oplever muligvis ikke at få den støtte de har brug for. Samtidig kan det også være en rejse, der til tider kan opleves livsbekræftende, øjenåbnende og styrkende for en personligt og for parforholdet.

 

I vores samtaler dykker vi ned i de dybere eksistentielle lag, der knytter sig til jeres livssituation og arbejder på at finde nye veje i forhold til at kunne tage jer bedre af jer selv og jeres familie. Det er et arbejde, der ofte vil pendulere imellem på den ene side at kunne være i det sorgfulde og sårbare og på den anden side at orientere sig mod sin aktuelle situation og fremtiden på en hvor man føler sig kompetent og håbefuld. 

 

Jeg har selv et barn med særlige behov og har arbejdet mange år i børne- og ungdomspsykiatrien. Jeg oplever dermed at have særlige både faglige og personlige forudsætninger, for at forstå den livssituation I befinder jer i.  

 

 

Samtaler med familier med alvorligt syge pårørende eller sorg

Samtaler med familier med alvorligt syge pårørende eller sorg er for jer, der lever med kritisk eller kronisk sygdom tæt på. Det kan være hos forældre, søskende, børn eller partner. Samtalerne er også for jer der har oplevet at miste et nærtstående familiemedlem og er i sorg. At leve med alvorlig sygdom og tab helt tæt på kan føles overvældende, skræmmende, trist og sorgfuldt. Mange oplever en følelse af at være alene – også selvom, der er mennesker omkring dem. 

 

I vores samtaler dykker vi ned i de dybere eksistentielle lag der knytter sig til jeres livssituation og arbejder på at finde nye veje i forhold til at kunne tage jer bedre af jer selv og jeres familie. Det er et arbejde der ofte vil pendulere imellem på den ene side at kunne være i det sorgfulde og sårbare og på den anden side at orientere sig mod sin aktuelle situation og fremtiden på en sund måde. 

bottom of page