top of page

3.

Individuel terapi

Individuelle samtaler

Jeg tilbyder individuel terapi til både voksne og unge, der oplever emotionelle og relationelle udfordringer i livet. Udfordringerne kan knytte sig til psykiske tilstande som ængstelighed, tristhed, sorg, ensomhed, overbelastning og stress. Det kan også være at du oplever at stå i en sårbar livssituation der knytter sig til dine nærmeste relationer, din arbejdssituation eller til overgangene i livet.  

I terapien arbejder vi på, at skabe nye følelsesmæssige erfaringer, som opleves betydningsfulde på et dybere eksistentielt niveau. Vi arbejder hen imod, at du får en ny og mere udvidet forståelse af dig selv, og dine relationer, så du kan vokse, udvikle dig og møde din omverden på en mere sund og givende måde.

Målet med terapien er grundlæggende, at kunne forstå og håndtere sine sårbare følelser på en ny måde og at komme styrket ud af terapien, med en oplevelse af, at kunne være med sin sårbarhed og stadig føle sig som et værdigt og kompetent menneske. 

Jeg tilbyder også individuel terapi, hvis du ønsker at arbejde individuelt med de relationelle problematikker, der knytter sig til: Udfordringer i parforholdet, skilsmisse, at være sammenbragt familie, forældreskab, at have psykisk lidelse i familien, at have kritisk eller kronisk sygdom i familien, og at være i sorg. Læs evt. mere om det terapeutiske arbejde indenfor de forskellige områder her på hjemmesiden under parterapi og familieterapi.

Jeg gør opmærksom på, at jeg aktuelt desværre ikke tilbyder individuel terapi til børn under 15 år. Har du et barn under 15 år, som du er bekymret for, kan jeg tilbyde samtaler til dig som forælder og være behjælpelig med at henvise dit barn det rigtige sted hen.

bottom of page