top of page

1.

Parterapi

Parterapi

Parterapi er for jer, der oplever at sidde fast i negative samspilsmønstre, præget af konflikt eller afstand. Nogle gange udspringer ønsket om at gå i parterapi af en krise, der er forbundet med svære enkeltstående hændelser, uoverensstemmelser eller svigt. Andre gange er der tale om mere langvarige slidsomme dynamikker eller tab af følelsesmæssig nærhed og kontakt.

Vi arbejder i parterapien på at skabe en mere tryg og tæt følelsesmæssig kontakt, hvor I begge oplever at kunne få plads til jeres grundlæggende længsler og behov. En del af det arbejde består i, at finde nye veje til at træde ud af smertefulde samspilsmønstre, hvor man trækker sig tilbage for at beskytte sig eller sårer hinanden ved at blive kritiske og bebrejdende. En del af processen indebærer også at hele de gamle sår, som ofte er en del af at være i et langvarigt parforhold. 

 

Forandringen i parterapi begynder med, at begge parter i forholdet er villige til se på sig selv, med henblik på noget nyt i relationen.

I er klar til at afslutte parterapien når I har lært at identificere det der trigger jer hver især; at træde ud af de negative samspilsmønstre der kan tage jer for at træde ind i en mønster præget af en højere grad af følelsesmæssig intimitet, gensidig forståelse og støtte; at leve med en højere grad af accept af hinandens forskelligheder; at tage ansvar for/tilgive gamle svigt; at drømme om fremtiden og at holde kærligheden i live. 

 

Par-tjek

Par-tjek er for jer, der ønsker at stoppe op og kigge på jeres parforhold med udgangspunkt i både jeres ressourcer og udfordringer som par. Formålet er at styrke og vedligeholde jeres parforhold i tide, inden de udfordringer, I oplever måske bliver til mere fastlåste negative mønstre og dynamikker imellem jer. Par-tjek er et forskningsbaseret koncept, og der er evidens for, at det hjælper til en forbedret kvalitet af parforholdet.

 

Par-tjek starter med at I får tilsendt et online spørgeskema via mail. Herefter har vi to strukturerede samtaler på 1 ½ time med 1-2 ugers mellemrum. Ved afslutningen af Par-tjek får I en feedback-rapport med hjem, og vi aftaler, om der evt. er brug for opfølgende samtaler.

 

Tvivlsrådgivning

Tvivlsrådgivning er for jer, hvor den ene eller begge er i tvivl om, hvorvidt I vil blive sammen som par. Når den ene eller begge begynder at læne sig ud af relationen skyldes det ofte langvarige slidsomme mønstre, en relation præget af afstand og manglende kontakt eller alvorlige svigt, som er svære at tilgive. Samtidig kan det at gå fra hinanden, opleves som en meget stor beslutning med vidtrækkende konsekvenser for begge parter og for eventuelle børn i relationen.

 

I en sådan situation kan det være meget hjælpsomt med et afklarende forløb, hvor man bliver mere tydelig overfor sig selv og sin partner omkring hvad det vil betyde enten at udvikle eller at afvikle relationen. Tvivlsrådgivning er et afgrænset forløb på typisk 2-5 samtaler, hvor jeg arbejder med jer både fælles og individuelt. Når der er opnået større afklaring, taler vi om vejen videre, hvor jeg kan tilbyde jer hjælp i form af parterapi eller skilsmisserådgivning.

bottom of page