top of page

Metode

Jeg er efteruddannet indenfor flere forskellige videnskabeligt funderede terapiformer, herunder Emotionsfokuseret terapi, Compassion Fokuseret Terapi, Psykodynamisk psykoterapi og Kognitiv adfærdsterapi.

Herudover har jeg taget efteruddannelser indenfor sorg og kriseterapi, Eksistentiel terapi og Mentaliseringsbaseret terapi.

 

Jeg integrerer min viden og erfaring indenfor forskellige metoder, men arbejder primært ud fra den tilgang der hedder Emotionsfokuseret terapi.

 

Emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en videnskabeligt funderet tilgang, som er udviklet til både parterapi, familieterapi og individuel terapi. Der eksisterer i dag omfattende undersøgelser der dokumenterer de gode resultater af EFT. EFT anvendes verden over og er ikke forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker eller en bestemt type af problemer.

 

EFT har sit grundlag i et tilknytningsperspektiv, ud fra hvilket vi forstår os mennesker først og fremmest som sociale og relationelle væsner. Vi er, fra begyndelsen til slutningen af livet, afhængige af, at have trygge relationer til andre.

 

Vores tilknytningsmæssige erfaringer livet igennem har stor betydning for, hvordan vi responderer på overbelastning og stress, for vores emotionelle liv og for de relationelle dramaer og dilemmaer, som vi kan befinde os i.

 

Problemer i nære relationer forstås i terapien, som reaktioner på ikke at have en tryg følelsesmæssig kontakt. Negative følelser og adfærd forstås og anerkendes i terapien, som forudsigelige og forståelige reaktioner på smerte.

 

I EFT arbejder vi oplevelsesorienteret med emotionelle processer, som kan skabe større tryghed indadtil og udadtil, med henblik på, at forbedre trivslen for dig og dine nære relationer.

 

Du vil i det terapeutiske arbejde få en bedre indsigt i de mønstre, som gentager sig i dine nære relationer og de bagvedliggende længsler og umødte behov, som er den emotionelle drivkraft i at fastholde dem. Vi arbejder sammen på, at forstå det der blokerer dig fra at have en god kontakt til dine sårbare sider og til din omverden og på at finde nye veje til mere sunde mønstre, der kan hjælpe dig til at få opfyldt dine grundlæggende følelsesmæssige behov.

bottom of page